Aktuality

 

29. 9. 2010 - Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna posouzení projektu a přípravu žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Systémová úprava a regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Líšeň - urbanistický parter Rokle."

 

27. 9. 2010 - Rada městské části Brno-Líšeň přijala následující usnesení:
"Rada městské části Brno-Líšeň souhlasí s finanční spoluúčastí MČ Brno-Líšeň na projektu Systémová úprava a regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Líšeň – urbanistický parter Rokle ve výši 3 111 000,- Kč."

 

17. 8. 2010 Na webových stránkách Úřadu MČ Brno-Líšeň byla zveřejněna vizualizace výtvarně architektonické studie centrálního parku Rokle.

 

14. 12. 2007 - Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň schválilo v rozpočtu pro rok 2008 výdajovou položku ve vši 150 000,- Kč na vypracování studie využití Rokle v líšeňském sídlišti.

 

26. 9. 2007 - Rada městské části Brno-Líšeň přijala následující usnesení:
"Rada městské části Brno-Líšeň souhlasí se zpracováním dílčích úprav či dosadeb formou studií nebo projektů lokalit věřejné zeleně, mj. v oblasti Rokle, prostřednictvím ZO ČSOP (základní oraganizace Českého svazu ochránců přírody) Veronica."

 

17.9.2007 - Místní organizace ČSSD Brno-Líšeň přijala následující usnesení: "MO ČSSD Brno-Líšeň v souladu se svým volebním programem podporuje záměr vybudování lesoparku v líšeňské Rokli."

 

16. 9. 2007 - Ukončení ankety a vyhodnocení výsledků.

 

27. 8. 2007 - Zahájena dotazníková anketa v ulicích a roznos letáků do schránek.

 

26. 8. 2007 - Spuštění webových stránek.

 

HOME