Vítejte na stránkách věnovaných srdci nové Líšně, Rokli.


Tyto stránky vznikly v srpnu 2007 s cílem zjistit názory obyvatel Líšně na využití lokality Rokle a byl zde umístěn dotazník, který během 3 týdnů vyplnilo 135 návštěvníků. Současně probíhalo osobní dotazování v různých částech Líšně. Názory občanů získané z celkem 400 dotazníků jsou umístěny v sekci Výsledky ankety.


Vzhledem ke skutečnosti, že velká většina dotazovaných preferovala variantu vybudování lesoparku,  budeme, jak jsme slíbili, prosazovat tento záměr. Vnímáme však i jiné názory, které zazněly nejen v dotaznících, ale i v naší Diskusi.

 

 

 

 

 

HOME