Výsledky ankety

 

Dne 16.9.2007 byla ukončena anketa, jejímž cílem bylo zjistit jaké názory zaujímají obyvatelé Líšně k případnému využití Rokle, která se táhne podél tramvajové trati mezi zastávkami Masarova a Kotlanova. Ankety se v průběhu 3 týdnů zúčastnilo více než 400 lidí. O jednotlivých aspektech nejlépe vypovídají následující grafy.

 

Varianty využitíLesopark - podmožnosti

 

Podíl hlasujících mužů a žen

 

Spokojenost se stavem a počtem psích výběhu v Líšni

 

Věková struktura respondentů

 

 

HOME